Wartości PPWA

WARTOŚCI PPWA

Kompetencja

Kompetencje to połączenie trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Kompetencje są koniecznym wymogiem współczesnej rzeczywistości. Są istotnym czynnikiem generującym sukces. Dbamy o to, żeby nasze kompetencje były aktualne i potwierdzone przez dyplomy oraz certyfikaty. Korzystamy z naszych talentów oraz zdolności i budujemy na nich nasz profesjonalizm.

Rozwój

Stawiamy na rozwój osobisty i zawodowy. Stale dokształcamy się, czytamy literaturę, uczestniczymy w grupowych warsztatach i szkoleniach. Wzbogacamy nieustannie nasze wewnętrzne zasoby. Uczymy się zarówno od mistrzów jak i mistrzyń w naszych branżach i zawodach, od naszych mentorek, jak i od naszych partnerów życiowych oraz dzieci.

Współpraca

Cenimy sobie współpracę z innymi ludźmi, a zwłaszcza z kobietami. Jesteśmy otwarte na relacje, które są oparte na poszanowaniu godności innych osób i ich poglądów, docenianiu wkładu wnoszonego do wspólnych projektów oraz różnorodności. Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem, pomysłami oraz naszymi kontaktami.

Niezależność

Jesteśmy niezależne w swoim postępowaniu i poglądach. Słuchamy autorytetów, ale nie ulegamy żadnej presji. Jesteśmy odważne w myśleniu i samodzielne w wybieraniu rozwiązań. Chętnie bierzemy na siebie odpowiedzialność za siebie i swoje życie. Dążymy do samoświadomości oraz niezależności, nie tylko intelektualnej, ale i finansowej.

Zaangażowanie

Lubimy działać i tworzyć – nowe pomysły, nowe możliwości, nowe relacje, nowe miejsca pracy, lepsze życie dla nas samych oraz naszych bliskich i współpracowników. Chętnie dzielimy się pomysłami. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za działanie i efekty. Naszym celem jest działanie proaktywne i skuteczność. Szanujemy nasz czas oraz czas innych osób.

Wspieranie

Jesteśmy koleżeńskie i wspieramy się nawzajem. Pomagamy sobie w naszej codziennej pracy i przy wspólnych projektach. Szanujemy poglądy i granice innych osób. Popieramy inicjatywy i pomysły naszych koleżanek. Wspieramy inne kobiety zawodowo i prywatnie. Cieszymy się z sukcesów innych kobiet. Stajemy razem z innymi kobietami w obronie naszych praw.

Lojalność

Lojalność to umiejętność postępowania zgodnego z tym, co dla nas najwartościowsze moralnie. Jesteśmy lojalne wobec siebie wzajemnie. Obdarzamy się zaufaniem. Jesteśmy dyskretne, zatrzymujemy dla siebie sekrety oraz poufne informacje, które zostały nam powierzone. Postępujemy tak, jak byśmy same chciały być traktowane. Jesteśmy również lojalne wobec siebie samych.