SZKOLENIA

Szkolenia z rozwoju osobistego i zawodowego są prowadzone trenerów doświadczonych biznesowo oraz życiowo. Dzięki tym szkoleniom podnosimy nasze kompetencje organizacyjne, komunikacyjne, negocjacyjne, naszą efektywność osobistą i zawodową, a także stajemy się lepszymi liderkami.

Na kompetencje składają się: wiedza, umiejętności i postawy. Nasi trenerzy, tak przygotowują i realizują szkolenia, aby każda uczestniczka po ich zakończeniu rozwinęła określone kompetencje czyli:

  • wiedziała, co zrobić (wiedza),
  • wiedziała, jak to zrobić (umiejętności),
  • miała w sobie silną wolę do zmiany (postawa).

Szkolenia zaprojektowane są w taki sposób, aby uczestniczki budowały w sobie silną motywację do wprowadzenia zmiany i utrzymania jej na tyle długo, aby utrwaliła się na dobre. Tylko taka formuła warsztatów i szkoleń gwarantuje oczekiwaną i realną zmianę.

Chcesz do nas dołączyć?