PROMOCJA

Działania promocyjne PPWA obejmują:

  • promowanie naszych członkiń i ich działalności
  • promowanie wydarzeń organizowanych przez nasze członkinie
  • promowanie rozwoju intelektualnego i kulturowego Polek
  • promowanie działalności naukowej i biznesowej Polek w Austrii
  • nagłaśnianie sukcesów Polek w Austrii
  • wywiady z Polkami, które odniosły sukces w Austrii

Chcesz do nas dołączyć?