MENTORING

Projekt mentoringowy skierowany do młodych kobiet będących na początku swojej drogi zawodowej. Projekt jest inicjatywą społeczną kobiet, które osiągnęły sukces w swojej karierze i chcą teraz dzielić się doświadczeniem i wiedzą, pomagając innym kobietom w odnalezieniu swojej drogi. Jednocześnie udzielając odpowiedzi na pytania, jak godzić pracę z życiem rodzinnym.

W projekcie udział biorą:

Mentorki – kobiety aktywne zawodowo, które osiągnęły różnie definiowany sukces i są na takim etapie życiowym, że chciałyby dzielić się swoim doświadczeniem.

Uczestniczki – wkraczające w życie zawodowe lub posiadające niewiele doświadczenia zawodowego kobiety.

W ramach projektu będą odbywać się: panele dyskusyjne, szkolenia, warsztaty, indywidualne oraz grupowe spotkania z mentorkami, których celem jest pomoc młodym osobom we właściwym ukierunkowaniu swojej przyszłej drogi zawodowej.

Chcesz do nas dołączyć?